Over ouders en pleegouders

Pleegouders stellen hun hart en huis open voor het kind van iemand anders. Dat is prachtig, maar het kan ook ingewikkeld zijn. Een succesvolle samenwerking tussen de ouders en pleegouders kan iets heel moois opleveren. 

Veel ouders en pleegouders zeggen dat ze gedeeld opvoederschap een zoektocht vinden. Toch blijken ouders en pleegouders veel te delen: ze houden onvoorwaardelijk van dit kind en willen het alles geven. Dat schept een band en biedt ruimte voor een samenwerking. Die samenwerking is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Een kind verdient het om in een zo onverdeeld mogelijke wereld op te groeien, zonder loyaliteitsconflicten. Een kind heeft de ruimte nodig om op te groeien met hulp van zowel de ouders als de pleegouders. 

Daarom krijgen ouders bij Jeugdformaat een belangrijke plek binnen de zorg. De eigen, unieke achtergrond en geschiedenis maken wie het kind is. Dit moet altijd erkend en bewaard blijven. En behalve dat succesvol gedeeld opvoederschap ontzettend belangrijk is, is het ook een grote uitdaging. Als pleegouder sta je hier nooit alleen voor. De medewerkers van Jeugdformaat helpen je hierbij. 

Benieuwd naar verhalen van pleegouders die de samenwerking met ouders zijn aangegaan? Hieronder lees je het verhaal van pleegmoeder Nelleke en moeder Maria. Ook pleegmoeder Lydia en moeder Sanne delen hun verhaal. 

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.