Moeder Maria en pleegmoeder Nelleke

Inez (5) woont in een pleeggezin. Haar moeder Maria en pleegmoeder Nelleke hebben veel waardering voor elkaar. ‘Alles kan gezegd worden.’

Maria over pleegmoeder Nelleke:

‘De eerste keer dat ik pleegmoeder Nelleke zag, voelde het direct alsof ik haar al jaren kende. Dankzij haar bezoeken kreeg ik een goed beeld van wie er voor mijn dochter zorgt. Iemand kan mij wel vertellen dat mijn dochter ergens is geplaatst en dat het goed met haar gaat, maar als ik Nelleke nooit ontmoet zou hebben, zou ik dat niet geloven en er nog vragen over hebben. Toen ik haar had gesproken, viel er een hele last van mijn schouders. Ik had haar ook als bedreiging kunnen zien, maar daar heeft Inez niks aan. Ik besef dat ik Nelleke moet zien als de moeder van Inez.’

Recht uit mijn hart

‘De screening tussen Inez en het pleeggezin was perfect. Ze had best een kind van haar pleegouders kunnen zijn. Hun zoons leven ook enorm met Inez mee. Laatst konden ze bijvoorbeeld niet slapen omdat Inez werd geopereerd. Zo lief!

Nelleke is heel open. Ze betrekt mij bij de zorg voor Inez en daardoor voel ik me serieus genomen. Nelleke en ik vinden hetzelfde belangrijk: een kind moet kind mogen zijn. Volgens de wet heb ik natuurlijk niets meer te zeggen, maar Nelleke doet wel iets met mijn mening als ik iets bijvoorbeeld echt geen goed idee vind. Ik stuur Nelleke en Inez ook regelmatig brieven. Deze brieven schrijf ik recht uit mijn hart.

Ik heb een moeilijke periode achter de rug en zat in de gevangenis. Nelleke en de pleegzorgbegeleider zochten mij meerdere keren op, ondanks dat ze er ver voor moesten reizen. Ze deden veel moeite om mij te ontmoeten en te leren kennen. Dat waardeer ik enorm.’ 

Het gemis blijft

‘Ik mis Inez natuurlijk heel erg. Dat gemis blijft altijd. Tegelijkertijd vind ik het zo mooi dat het goed gaat met haar en dat ze gelukkig is. Het gaat beter met Inez dan ik had durven hopen. Ik kan haar niet op een betere plek wensen dan waar ze nu zit. Twee jaar terug kon ik dat echt niet op deze manier zien. Maar ik weet nu hoe belangrijk het is dat je kind in een fijn gezin woont. Het lijkt me vervelend voor kinderen in een pleeggezin als het niet goed loopt tussen ouders en pleegouders. Daar denken ouders niet altijd over na. Dat jij als ouder pijn voelt, betekent niet dat je kind niet gelukkig is. Ik weet dat er elke dag net zo veel van haar wordt gehouden als ik zelf doe. Helaas kan ik Inez niet geven wat ik het liefste zou willen. Ik woon te ver weg, heb geen geld en er zijn nog meer problemen. Maar we gaan toewerken naar bezoeken, en daar kijk ik enorm naar uit.’

Pleegmoeder Nelleke over Maria:

‘Voor mij stond al heel jong vast dat ik later graag een pleegkind wilde. Gelukkig was mijn man Maarten het hier ook mee eens. We kregen twee zoontjes en zijn sinds juli 2017 pleegouders van Inez. Ze kwam bij ons komen wonen toen ze een jaar oud was. Elk jaar vieren we dit met een pannenkoekentaart. Dan vertellen we haar dat we vieren dat we alweer zo veel jaar voor haar mogen zorgen.

Haar moeder Maria is een lieverd met een heel goed hart. Maar door alles wat ze zelf meemaakte, is de wereld vaak te heftig voor haar. Soms maak ik me een beetje zorgen over Maria. Als het haar te veel wordt, heeft ze de neiging om zich af te sluiten van ons en anderen. Even is niet erg, maar ik hoop dat ze altijd een lijntje met ons blijft houden, ook in voor haar lastige of heftige periodes.

Ik ben ontzettend blij dat er wederzijds respect is. We maken grappen maar kunnen ook samen emotioneel zijn. Maria is heel eerlijk en open naar mij toe en ik naar haar. Alles kan gezegd worden.’

Uitgebreide mail

‘Maria voelt voor ons als familie omdat ze een deel van Inez is. Iedere maand stuur ik haar een uitgebreide mail met alle dingen die Inez meemaakte. Niet alleen de grote stappen als het starten op de basisschool, maar ook kleine dingen. Zoals hoe Inez haar haren wil die dag, welke grapjes ze maakt en hoe ze is tijdens het eten. Op die manier kan Maria zich een beeld vormen van haar meisje tijdens een gewone dag. Ik bedenk steeds wat ik zelf graag zou willen weten als moeder. Welke informatie zou ervoor zorgen dat ik met een gerust hart mijn dag doorkom terwijl mijn kind ergens anders opgroeit?’

Betrokken als ouder

‘Ik heb een tip voor andere pleegouders. Misschien zijn er momenten dat je de biologische ouders niet begrijpt of je je gefrustreerd voelt. Probeer dan altijd te bedenken dat hun gedrag ergens vandaan komt. Ze dragen zelf vaak een enorme rugzak mee. Niet voor hun kind kunnen zorgen voelt als falen. Wij zien het als onze missie om met de zorg voor Inez indirect het leven van Maria een stukje minder zwaar te maken. Juist de kleine dingen hierbij kunnen belangrijk zijn. Maria sprak bijvoorbeeld tijdens onze eerste kennismaking uit dat ze zo graag wil dat Inez lang haar kreeg. Elke keer gaat er dus maar een mini stukje af bij de kapper en laten we dat aan Maria weten. Het is iets kleins maar zo blijf je wel betrokken als ouder.’

Meer verhalen lezen?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.