Willeke en Petra: ‘Je wordt goed voorbereid op het pleegouderschap'

Willeke en Petra hebben hun huis en hart opengesteld voor drie pleegkinderen. Zij zijn een perspectief biedend pleeggezin. Ze zorgen voor de kinderen tot ze volwassen zijn en daarna voor zolang als het nodig is. 

Perspectief biedende pleegouders

Willeke en Petra zijn pleegouders van Lucas, James en Julia. Het pleeggezin bestaat uit twee perspectief biedende pleegouders. Zij nemen al geruime tijd de zorg van de kinderen uit verschillende gezinnen, die om uiteenlopende redenen uit het gezin van de biologische ouders zijn geplaatst. ‘Lucas, de oudste, kwam bij ons wonen toen hij een half jaar was’, vertelt Willeke. ‘Dat is nu tien jaar geleden. Zeven jaar geleden kwam James bij ons in het gezin. Julia kwam vier jaar geleden bij ons. Zij was toen een jaar oud. Alle drie de kinderen hebben een eigen biologische familie en allemaal een eigen reden waarom ze niet thuis kunnen wonen. Soms is het best hectisch, ze reageren ook op elkaar door trauma’s die ze in het verleden hebben opgelopen. Maar ze zijn ook gewoon broer en zus van elkaar. Mooi om te zien hoe dat dan werkt, ze kunnen elkaar soms net als in andere gezinnen ook wel eens achter het behang plakken.’

‘De kinderen wonen nu alle drie langdurig bij ons’, vervolgt Willeke. ‘We zijn een perspectief biedend pleeggezin. We zorgen voor hen tot ze volwassen zijn en daarna zolang het nodig is. Ze staan onder voogdij. Hun ouders zijn al sinds de kinderen jong zijn uit de ouderlijke macht gezet door de rechter. Wanneer wij contact hebben met de biologische ouders hebben we het alleen met hen over hoe het met de kinderen gaat. Niet over andere zaken, want daar zijn de instanties zoals Jeugdformaat en hun begeleiders voor.’

Meerdere pleegkinderen

Waarom hebben Petra en Willeke gekozen hebben voor meerdere kinderen in hun gezin? Petra legt uit: ‘We hadden al vrij lang een relatie en dachten na over kinderen. Twee vrouwen die een relatie hebben, denken daar misschien langer over na dan een gemiddeld heterostel. Maar wij kunnen een stabiel onderkomen bieden. Willeke heeft in het jeugdwerk in Den Haag gewerkt en ik werk in het onderwijs met kwetsbare kinderen. We kennen de jeugd met een rugzakje. Dit is trouwens helemaal geen vereiste om pleegouder te worden. Je wordt goed voorbereid op het pleegouderschap door Jeugdformaat. Je volgt trainingen, hebt altijd iemand om je vragen aan te stellen en op de introductiebijeenkomsten leer je veel.’ Willeke licht toe: ‘Lucas kwam bij ons, dat ging goed. Wat ons betrof hadden we ruimte in ons huis en in ons hart voor nog een pleegkind, James. Met Julia erbij is ons gezin compleet. We hebben er nog wel over nagedacht om nog een pleegkind op te vangen. We vonden dat te druk. Dan konden we niet de aandacht geven aan de kinderen en aan elkaar die nodig was.’

Meer verhalen lezen?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.