Weekendpleegouder Monique zorgt eens in de drie weken voor Faye

Monique is sinds vier jaar weekendpleegouder van Faye, een meisje van 5 jaar. Eén keer in de drie weken zijn ze het hele weekend samen. Monique koos voor weekendpleegzorg, omdat ze als fulltime werkende alleenstaande vrouw op die manier toch iets voor een kind kan betekenen.

Genieten

‘Voor mij is elk weekend met Faye steeds weer volop genieten. We hebben ontzettend veel plezier en ik merk dat ik voor haar echt een houvast ben geworden. Faye komt uit een gezin waar veel onrust is. De problemen van haar ouders vragen veel tijd en energie. Daardoor zijn er weinig rustige momenten met de kinderen. In de weekenden krijgt Faye de ruimte die ze voor zichzelf nodig heeft. Ook haar ouders kunnen op die manier weer even bijtanken.

Het is mooi Faye in de weekenden de rust te geven die ze nodig heeft. Zo vindt ze het heerlijk om gewoon een dagje thuis te zijn. Rustig ontbijten met een lekker broodje, uitgebreid in bad, spelletjes doen of gewoon spelen met haar Playmobil bijvoorbeeld. “Zullen we een lekker dagje thuis blijven?” zegt ze dan en “hoeven we niet weg?”. Je ziet haar op zo’n moment echt genieten.’

Lastig loslaten

‘Ik vind het wel lastig dat ik haar na het weekend weer los moet laten, wetende dat ze naar een situatie terugkeert waar zij niet echt de kans krijgt om kind te zijn. Wat helpt, is dat ik zie dat de weekenden veel voor Faye betekenen, ook al lijkt dat dan maar kort te zijn. Ook met weekenden kun je een kind al voldoende houvast bieden om zich nu, maar ook later staande te houden.

Daarnaast helpt mijn pleegzorgbegeleider me goed bij die lastige kant van weekendpleegzorg, op een manier die bij mij past. Na het weekend met Faye heb ik altijd even contact met mijn pleegzorgbegeleider. Ik kan mijn verhaal kwijt: gewoon vertellen over het leuke weekend dat ik heb gehad, maar ook even spuien over die moeilijke kant. En dan is het weer uitkijken naar het volgende weekend met Faye.’

Meer verhalen lezen?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.