Van adoptie naar pleegzorg: het verhaal van pleegouders Martien en Andries

Martien (40) en Andries (38) zijn echte levensgenieters. Ze zijn gezegend met een warme en grote familie en een  fijne groep vrienden. Zij genieten ontzettend van reizen en Disney. In 2011 zijn ze in Walt Disney World Florida in het huwelijksbootje gestapt. Vrij snel daarna kwam de kinderwens. In dit ervaringsverhaal vertellen ze openhartig over het traject wat ze hebben doorlopen.

Kinderwens

Andries: 'Martien en ik hadden vanaf het begin een gezamenlijke kinderwens. Martien zijn wens was om een kindje te adopteren, terwijl ik zelf ook graag de mogelijkheden van een biologisch kind wilde onderzoeken. Als we kijken naar de afgelopen jaren dan zou je kunnen zeggen dat we een zwangerschap van meer dan zes jaar hebben doorlopen. We hebben in die periode veel informatie gezocht en gelezen en verschillende bijeenkomsten bijgewoond. Zo zijn we o.a. terecht gekomen bij de stichting ‘Meer dan gewenst’ waar iedereen welkom is die een kinderwens heeft. Van 2 vrouwen tot 2 mannen of alleenstaanden. Het was voor ons uiteindelijk niet de juiste keuze om doormiddel van een draagmoeder een kindje op de wereld te zetten, terwijl er zoveel kinderen (in de wereld) - op dit moment- geen veilig thuis hebben. Wij besloten om het adoptieproces in te gaan.'

Adoptieproces gestopt

Martien: 'Wij hebben ons aangemeld bij Stichting Adoptievoorzieningen. Van tevoren word je voorbereid dat dit een lang proces gaat worden waar je een lange adem voor nodig hebt. Vanaf het moment van aanmelding hebben wij ruim 2 jaar op een wachtlijst gestaan voor de verplichte bijeenkomsten. Deze hebben wij gevolgd en uiteindelijk werden we opgeroepen door de Raad van de Kinderbescherming voor een onderzoek, de laatste fase voor het adoptieproces. Op dat moment werd door de Nederlandse regering het adoptieproces tot nader order stilgelegd. Er konden geen kinderen meer geadopteerd worden. Wij zaten in het traject voor een baby uit Amerika.

Dit was een behoorlijke klap voor ons. Na een tijd van onzekerheid en onduidelijkheid, en niet zulke goede communicatie, hebben wij voor ons een erg moeilijke keuze gemaakt. Wij besloten ons vrijwillig terug te trekken uit het adoptieproces.'

Andries:  'Hierbij speelde voor ons, onze leeftijd ook een rol. Na goedkeuring kon het nog enkele jaren duren alvorens er een match zou zijn. Het was een grote teleurstelling en wij hebben lang de tijd genomen om dit te verwerken, eigenlijk een soort van rouw zou je het wel kunnen noemen.'

Bewuste keuze pleegzorg

Andries: 'Deze periode zorgde ervoor dat we eigenlijk weer terug gingen naar de basis. Inmiddels waren er al ruim zes jaar verstreken en merkten we ook dat wij er anders in zijn gaan staan. We hebben zeker een jaar de tijd genomen om alles op een rijtje te zetten en goed gekeken of pleegzorg voor ons een logische en juiste stap was. Het was erg fijn dat je bij pleegzorg een volledig proces doorloopt van oriëntatie en aanmelding. Door corona werden de gezamenlijke informatieavonden vervangen door 1 op 1 sessies. We werden enthousiast en zijn het vervolgtraject in gegaan. Na alle trainingen is het eigenlijk heel snel gegaan. Begin dit jaar hebben wij een jongetje van ruim 1,5 jaar oud opgenomen in ons gezin. Onze focus is liefde, zorg, stabiliteit en aandacht. Met die insteek gaat het hartstikke goed. Daarnaast is het heel fijn dat we dichtbij, namelijk gewoon in Nederland, iets kunnen betekenen voor een kindje. Want dat is hard nodig.'

Trainingen Jeugdformaat academie

Martien: 'Wij zijn blij met de trainingen die worden aangeboden vanuit de Jeugdformaat academie, ze zijn erg nuttig. Zeker omdat je meer leert denken en kijken vanuit een ander perspectief.' Andries: 'Je wordt bewuster gemaakt dat dingen ook anders kunnen zijn en dat bepaalde gebeurtenissen vaak veel meer kunnen betekenen. Het is fijn om handvatten en tips en tricks te krijgen om nog beter om te gaan met de inhoud van het denkbeeldige rugzakje van je pleegkind. Daarnaast is het heel prettig om ook andere pleegouders of netwerk-ouders te spreken. Je kunt ervaringen delen.'

Tips voor toekomstige pleegouders

Andries: 'Ons eerste jaar als pleegouders is als een rollercoaster verlopen. Het is fantastisch om van betekenis te mogen zijn in een situatie die - tijdelijk- hulp van buitenaf nodig heeft. De liefde en plezier die je terugontvangt is zo bijzonder.'

Martien: 'Er is heel veel mogelijk bij pleegzorg. Alles kan helpen. Wij hebben bewust gekozen voor langdurige pleegzorg maar je kunt ook al van betekenis zijn met bijvoorbeeld weekendpleegzorg. Het is een traject waarin je zo nu en dan ook jezelf tegenkomt maar het is het allemaal waard. De liefde die je kunt geven en de veilige basis voor een kind, daar doen we het voor!'

Meer verhalen lezen?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.