Sammy matcht pleegkinderen met pleeggezinnen: 'De vraag om broertjes en zusjes samen te plaatsen krijgen wij heel vaak'

Sammy werkt op de afdeling Bemiddeling & Matching bij Jeugdformaat. Op deze afdeling wordt de match gemaakt tussen pleegkinderen en een passend pleeggezin. Sammy krijgt regelmatig aanvragen voor broertjes en zusjes die samen geplaatst moeten worden. In haar dagelijkse werk ondervindt zij het tekort aan gezinnen die ruimte hebben voor meerdere kinderen, terwijl dit zo ontzettend belangrijk is. 

Onvoldoende gezinnen

‘Mijn collega’s en ik brengen de hulpvraag van kinderen volledig in kaart en zoeken daarbij een match met passende pleegouders. Ik beheer het bestand van beschikbare pleegouders en alle inkomende vragen naar een plaatsing binnen een pleeggezin of een gezinshuis. De vraag om broertjes en zusjes samen te plaatsen krijgen wij heel vaak. Helaas is het zo dat het soms lastig is voor gezinnen om meerdere kinderen op te vangen. Dit kan te maken hebben met praktische redenen, zoals onvoldoende ruimte in huis. In dat geval is het simpelweg niet mogelijk om meerdere kinderen te plaatsen. Het komt ook voor dat het bijvoorbeeld moeilijk is om twee plekken op een school of buitenschoolse opvang te vinden. Dit kan een uitdaging zijn, maar als pleegouder sta je hier nooit alleen voor. Jeugdformaat helpt pleegouders bij dit soort zaken en we begeleiden waar nodig. Jeugdformaat beschikt over een servicecentrum waar pleegouders al hun vragen kunnen stellen. Dit kunnen praktische vragen zijn, maar ook met bijvoorbeeld juridische vragen kunnen pleegouders altijd bij de pleegzorgprofessionals van Jeugdformaat terecht.

Het kan ook zo zijn dat pleegouders het spannend vinden om voor twee of meer kinderen te zorgen. Er komt natuurlijk iets meer bij kijken, maar het is belangrijk om te beseffen dat je er niet alleen voor staat. Daarnaast helpen pleeggezinnen die broertjes en zusjes kunnen opvangen meerdere kinderen op weg naar een mooie toekomst. Het is vreselijk voor kinderen om uit huis geplaatst te moeten worden. Als je dan ook nog afscheid moet nemen van je broertjes of zusjes valt dit natuurlijk extra zwaar.’

De juiste match

‘Wanneer we aanvragen krijgen voor meerdere kinderen binnen één pleeggezin, zijn we helaas gedwongen om ook te kijken naar mogelijkheden om ze apart van elkaar te plaatsen. Apart plaatsen is soms echt niet mogelijk omdat de kinderen de steun van elkaar te hard nodig hebben. Het kan ook voorkomen dat we wel een gezin hebben gevonden waar plek is voor meerdere kinderen, maar dat het tussen de pleegouders en pleegkinderen geen goede match is. Daarom is het zo belangrijk om meer gezinnen te hebben waar een plaatsing van meerdere kinderen mogelijk is. Broertjes en zusjes hebben dan een grotere kans om samen geplaatst te worden. Daarnaast zal de kans op een snelle match ook toenemen wanneer er meer pleeggezinnen beschikbaar zijn met ruimte voor meerdere kinderen.’

Je doet het niet alleen

‘Wanneer je pleegouder wordt bij Jeugdformaat krijg je een training waarbij je veel leert over het pleegouderschap. Door deze training en de begeleiding is het voor iedereen mogelijk om pleegouder te worden, ook van meerdere kinderen. Zolang je maar ruimte in je huis en in je hart hebt. Dat is het belangrijkste.’

Meer verhalen lezen?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.