Informatie over het pleegoudertraject

Misschien ben je geïnteresseerd in het pleegouderschap. Het is goed voor te stellen dat je in dat geval benieuwd bent naar het traject. Wat gebeurt er tussen de aanmelding als pleegouder en de eerste dag dat je een pleegkind mag verwelkomen in je gezin? Hier leggen we je graag meer over uit aan de hand van een aantal stappen:

Van aanmelding tot het verwelkomen van een pleegkind

  1. In gesprek: Je denkt er misschien al een tijd over na of pleegzorg passend is voor jou en wellicht je gezin. Wanneer je nieuwsgierig bent geworden is de eerste stap om naar een informatieavond te gaan bij Jeugdformaat. Dit kan live of via een webinar. We vertellen je alles wat je moet weten over pleegouder worden bij Jeugdformaat en er is ruimte voor al jouw vragen. 
  2. Contactpersoon: Ook na de informatieavond heb je een contactpersoon binnen Jeugdformaat waar je altijd met al je vragen terecht kan. 
  3. Aanmelden: Wanneer je denkt dat het pleegouderschap bij jou past vul je een aanmeldformulier in.
  4. Gezinsonderzoek: Na je aanmelding start het gezinsonderzoek. Er zullen twee of drie thuisgesprekken samen met jou worden ingepland. Tijdens deze gesprekken wordt er gekeken of en zo ja welke vorm van pleegzorg het beste bij jou zou passen. Het is een gezamenlijk onderzoek. Tijdens deze gesprekken is er ook alle ruimte voor jouw vragen. Er wordt ook een VGB (Verklaring Geen Bezwaar) aangevraagd voor alle personen van 18+ die wonen op het adres. Als deze VGB positief is volgt het eindgesprek.
  5. Training: Je volgt drie avonden een training zodat je goed voorbereid bent op het pleegouderschap.
  6. Eindgesprek: Je hebt een eindgesprek, hierin worden de puntjes op de i gezet en wordt er een matchingsformulier ingevuld.
  7. De match: Een spannende periode breekt aan: je bent helemaal klaar om een kind op te vangen binnen je gezin. Het is lastig te voorspellen hoe lang het duurt voordat je een pleegkind mag verwelkomen. Dit ligt aan jouw voorkeuren en aan de behoeften van kinderen die wachten op een plaatsing. Het team Bemiddeling & Matching van Jeugdformaat gaat op zoek naar de perfecte match tussen pleegouders en pleegkinderen.
  8. Plaatsing: Hopelijk is er snel een match gevonden! Wanneer dit het geval is wordt je gebeld door iemand van de afdeling Bemiddeling & Matching. Het verschilt per vorm van pleegzorg hoe de plaatsing verloopt. Meer informatie hierover vind je via de knop hieronder. 

Meer informatie over het traject van aanmelding als pleegouder tot plaatsing? We vertellen er graag over.

Het verschilt per vorm van pleegzorg hoe de plaatsing verloopt. Wellicht wil je jezelf aanmelden als crisispleegouder of juist als weekendpleegouder. Hier zitten verschillen tussen. 

Plaatsing crisisopvang en pleegzorg voor een kortere periode

Een hulpverlener (meestal van de Jeugdbescherming) legt het eerste contact met het spoedhulpteam van Jeugdformaat. Het spoedteam van Jeugdformaat gaat na of er crisispleeggezinnen beschikbaar zijn. Als dit zo is wordt de aanvraag doorgespeeld naar een medewerker van het team Bemiddeling & Matching. Deze vraagt zoveel mogelijk gegevens van het kind op. Op grond van deze informatie wordt een keuze gemaakt voor een pleeggezin. Er wordt dus goed gekeken naar wat de juiste match is tussen kind en pleegouder. Als de keus op jou is gevallen neemt de medewerker contact met je op en legt je de aanvraag van het betreffende kind voor. Je krijgt dan alle beschikbare informatie over het kind. Ook krijg je bedenktijd. 

Langdurende, tijdelijke, weekend- en vakantiepleegzorg

Wanneer je jezelf hebt aangemeld als perspectiefbiedend pleeggezin, een pleeggezin voor zolang als nodig of weekend/vakantiepleeggezin, verloopt het traject anders. De aanvraag voor pleegzorg wordt behandeld door een pleegzorgbegeleider bij Jeugdformaat. Deze begeleider verzamelt alle belangrijke gegevens over het kind en het gezin. Deze informatie wordt doorgegeven aan de afdeling Bemiddeling & Matching bij Jeugdformaat.

Het zou dan zo kunnen zijn dat het kind op grond van de gegevens past bij jouw mogelijkheden als pleegouder. Het profiel van jou en jouw gezin wordt vervolgens anoniem naar de aanvrager van pleegzorg gestuurd. Als de aanvrager gebruik wil maken van je aanbod, informeert de medewerker Bemiddeling & Matching je over deze aanvraag.

Wanneer je ook denkt dat dit kind misschien bij jouw gezin past, en je ingaat op de aanvraag, neemt de pleegzorgbegeleider contact met je op. Er zal dan een oriënterend gesprek worden ingepland met jou, de aanvrager en eventueel de ouders van het kind. De pleegzorgbegeleider zal je gedurende de hele plaatsing verder begeleiden.

Tijdens dit gesprek krijg je meer informatie over het kind, waardoor je een zo volledig mogelijk beeld kunt vormen. Met elkaar wordt besproken of jij een geschikte mogelijkheid bent voor het kind. In deze fase is het voor de betrokkenen mogelijk om een keuze te maken of het een passende match is. Als alle partijen het eens zijn worden er vervolgafspraken gemaakt. We gaan dan over op een pleegzorgplaatsing en het kind komt dan in jouw gezin wonen!

In gesprek over pleegzorg?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.