In gesprek met Saida van Kruining, gezinsonderzoeker Pleegzorg

Saida van Kruining is al ruim 20 jaar werkzaam in de jeugdzorg: “Het is mooi om het verschil te kunnen maken voor een kwetsbaar kind, ook al is dit soms maar heel klein.”

Saida heeft in haar jeugd zelf te maken gehad met de jeugdhulpverlening. Dit heeft haar nieuwsgierig en enthousiast gemaakt voor het vak.

Zij begon in 2000 als pedagogisch medewerker bij een crisisopvang voor jongeren, waarna zij bij een kamertrainingsproject ging werken. Na vervolgens een lange periode werkzaam te zijn geweest als ambulant hulpverlener, waarbij zij opvoedondersteuning gaf aan gezinnen met diverse problemen, ging zij in 2018 aan de slag als pleegzorgbegeleider. Sinds 2 jaar werkt zij nu als gezinsonderzoeker bij Jeugdformaat.

Wat ziet Saida aan goede ontwikkelingen?

“Het besef dringt steeds meer door dat het bij pleegzorg belangrijk is dat de ouders van het kind een belangrijke rol houden na de uithuisplaatsing. Het is een soort co-ouderschap, waarin het kind centraal staat.” Saida’s taak is onder meer de nieuwe pleegouders hier goed in mee te nemen en hen er bewust van te maken dat ze niet alleen voor een kind kiezen bij pleegzorg, maar ook voor het netwerk van een kind. Dit vraagt bepaalde vaardigheden van zowel pleegouders als pleegzorgbegeleiders waar (aspirant)pleegouders en pleegzorgbegeleiders uitgebreid in getraind worden. “Ik vind het mooi dat door deze manier van werken een kind zich vrij kan voelen om van al zijn opvoeders te houden en minder risico heeft op loyaliteitsconflicten.”

Voor haar huidige werk is het nodig dat ze in korte tijd veel te weten komt over een gezin en het netwerk er omheen. Dit is wat zij interessant en uitdagend vindt in het werk. Van karakter is zij nieuwsgierig ingesteld. Door de juiste vragen te stellen krijgt zij veel informatie en dit helpt om een goede analyse te kunnen maken. Het is daarbij belangrijk voor haar om met ‘gevoel’ te werken en relaties aan te kunnen gaan met mensen. Hier krijgt zij energie van.

Ervaart zij belemmeringen in de regelgeving?

In haar huidige baan heeft zij niet veel last van regels en daarom ook niet echt de behoefte aan veranderingen. Dat was in de tijd dat zij nog in de uitvoering als pleegzorgbegeleider werkte wel anders. “Er waren (te)veel regels, die het werk soms onnodig zwaar maakte. Denk bijvoorbeeld aan tijdregistratie, alles moet gerapporteerd worden en beschikkingen aanvragen kost ook veel werk en tijd. Door de hoeveelheid aan randzaken is er minder tijd om je te richten op waar het werkelijk om gaat, namelijk het kind."

Bronvermelding: dit artikel is gepubliceerd op de website van Jeugdhulp Haaglanden.

Meer verhalen lezen?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.