Bob (26) en Paula (25) zijn pleegouders van twee kinderen

Bob (26) en Paula (25) zijn pleegouders van twee kinderen. Denise is acht jaar en woont ieder weekend bij het stel. Joshua is 16 jaar en woont langdurig in het pleeggezin. 

Weekendpleegzorg

Tijdens de coronaperiode zijn pleegouders Bob en Paula gaan nadenken over het pleegouderschap: ‘We vonden het zo ernstig dat er veel kinderen in Nederland zijn die geen veilige plek hebben om op te groeien. Wij hadden een kamer over. Al snel kwamen we tot het besluit dat we graag een kind een plek willen bieden.’

Bob en Paula gingen de procedure in hadden kwamen tot de conclusie dat ze graag weekendpleegouder zouden willen worden. Ze hadden een goede match met een meisje van acht: Denise. Weekendpleegzorg houdt in dat een kind alleen tijdens de weekenden en soms ook vakanties bij het pleeggezin woont. Door weekendpleegzorg kan een langdurige, meerdaagse vorm van pleegzorg voorkomen worden. Ouders worden zo ontlast zodat zij in die tijd kunnen werken aan diverse zaken en problemen. Ook zou het kunnen dat je als weekendpleegouder een ander pleeggezin ontlast door de zorg tijdens weekenden op te nemen. Weekendpleegzorg kan ook fijn en nodig zijn voor het kind. Een kind kan dan even op adem komen. 

Een kamer over

Anderhalf jaar geleden verhuisden Bob en Paula naar een huis met een extra kamer. Ze besloten dat ze ruimte in hun leven hadden voor nog een pleegkind. Hierover vertelt Paula: ‘Het ging heel snel, Joshua was een crisisplaatsing. Dit betekent dat je pleegkind er binnen enkele dagen is. In ons geval was Joshua er binnen een dag. We zijn als een speer naar de Ikea gegaan en hebben de leegstaande kamer helemaal opgebouwd. ’s Avonds kwam Joshua.’ Bob vult aan: ‘Het was heel erg spannend, voor hem en voor ons. Wat heel erg hielp was dat de pleegzorgbegeleider die we hebben vanuit Jeugdformaat meekwam. Zij is een tijd gebleven en heeft ons heel goed begeleid.’

Bob en Paula zijn ontzettend blij met de keuze om twee pleegkinderen een veilige plek te bieden. Natuurlijk verandert het je leven, maar het is het volgens het stel helemaal waard: ‘Het levert leven en dynamiek op in huis. We hebben hele gezellige gesprekken en er is zo veel meer leven in huis. We kunnen goed met elkaar lachen en spelletjes doen. We zitten niet vaak meer saai op de bank. Als we dat wel doen zitten we met z’n vieren een filmpje te kijken. We zijn een echt gezin.’ Bob vult aan: ‘Mensen denken vaak te groot als het gaat om pleegzorg. Voor ons werkt langdurige pleegzorg voor Joshua heel erg goed. Maar alleen weekendpleegzorg zoals wij doen voor Denise helpt een kind ook al enorm.’ 

Pleegzorg voor zolang als nodig

Joshua woont bij Bob en Paula voor zolang als het nodig is. Mocht het gebeuren dat Joshua weer bij zijn ouders kan wonen, zouden Bob en Paula daar vrede mee hebben: ‘Uiteindelijk gaat het erom wat belangrijk is voor het kind. Als de zorg op een gegeven moment niet meer nodig is, is dat ook wat wij zouden willen voor hem.’ Paula vult aan: ‘Natuurlijk ga je van je pleegkinderen houden, maar we beseffen ook dat ze een eigen geschiedenis hebben. Als ze terug naar hun ouders kunnen, wie zijn wij dan om daar tussenin te staan?’

Bronvermelding: Bob en Paula zijn tijdens de Week van de Pleegzorg 2022 geïnterviewd door Frank van Deutekom van Omroep West. Dit verhaal is gebaseerd op het artikel van Omroep West.

Meer verhalen lezen?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.