Waar mag Mick (10) af en toe logeren?

Om zijn moeder te ontlasten zoeken we voor Mick een pleeggezin in de omgeving van Den Haag. Een plek waar hij om de week 1 of 2 dagen mag logeren.

Mick (10 jaar) woont met zijn moeder in Den Haag. Hij is een creatieve, avontuurlijke jongen. Hij houdt van koken, bakken en knutselen en hij maakt graag filmpjes voor zijn YouTube-kanaal. Mick gaat twee dagen per week naar een zorgboerderij. Hij is gek op de dieren die daar rondlopen en hij kan daar buiten stunten met zijn fiets of lekker klimmen.

Mick heeft een autismespectrumstoornis. Dit betekent dat hij snel overprikkeld kan raken. Wij zoeken voor hem dan ook een ‘rustig’ pleeggezin, het liefst zonder of met uitwonende kinderen. Bij voorkeur heeft het pleeggezin een ruime tuin, waar hij buiten kan spelen. 

Mick en zijn moeder zoeken een gezin dat begrip heeft voor autisme. Zo vindt Mick het leuk om te zwemmen, maar alleen op een tijdstip dat er weinig geluiden zijn en het rustig is in het zwembad. Naast het bieden van structuur en regelmaat helpt het bijvoorbeeld om Mick concrete, korte instructies te geven. 

Mag Mick bij jou komen logeren? Of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

Let op: Mick is een fictieve naam. Een screening is onderdeel van het proces om pleegouder te worden.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.