Senna zoekt een logeerplek

Let op: De naam en foto zijn niet echt i.v.m. privacy. Een screening is onderdeel van het proces om pleegouder te worden.

We zoeken voor Senna een gezin waar zij een keer in de twee weken mag logeren.  

Senna is bijna 2 jaar oud. Ze is lief, slim, actief en ondernemend. Senna vindt het leuk om boekjes te lezen en naar de speeltuin of kinderboerderij te gaan. 

We zoeken een rustig, ondernemend pleeggezin  in Den Haag, bij voorkeur in de omgeving van Scheveningen, dat Senna liefde en aandacht kan geven. 

Haar moeder zou het fijn vinden als zij bij een pleeggezin komt dat ervaring heeft in het opvoeden van kinderen en beschikbaar is van vrijdagochtend t/m zondagmiddag of van zaterdagochtend t/m maandagmiddag. 

Mag Senna bij jou komen logeren? Of wil je meer weten? 

Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier. 

UPDATE: We hebben inmiddels flink wat reacties binnen voor Senna, dank voor het delen en reageren!

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.