Paul en Laura zoeken een pleeggezin

Onze medewerkers Paul en Laura werven op een hele gerichte manier pleegouders in de regio rondom Den Haag. Hun ‘kindgerichte werving’ houdt in dat zij voor specifieke kinderen een specifiek plekje zoeken. De manier waarop ze dat doen? Ze boren ieder mogelijk netwerk aan - bijvoorbeeld via Facebook – want de nood is hoog. Door hun inventiviteit en inspanning hebben ze vaak succes. Niet verwonderlijk dus dat hun manier van werken inmiddels op veel andere plekken in het land wordt overgenomen.

Benieuwd naar de kinderen voor wie Paul en Laura nu een plek zoeken?

Als in het directe netwerk rondom een kind geen opvang mogelijk is, gaan Paul en Laura aan de slag met deze gerichte werving om een goede plek te vinden. We noemen dit kindgerichte werving.

Laura: ”We denken bij het zoeken naar het juiste pleeggezin altijd vanuit het belang van het kind. Waar een kind zich het best en veiligst zal voelen staat voorop. Vaak is dat in de eigen omgeving, en proberen we dus om een kind naar de eigen school te laten gaan, of bij de eigen sportclub te houden. Dat kan ook een aanknopingspunt zijn om een pleeggezin te vinden." 

Bij het zoeken naar een pleeggezin houden Paul en Laura ook rekening met het geloof, wat een belangrijke pijler kan zijn in het leven van een kind. De kerk als sociaal netwerk én vangnet kan hierin een grote rol vervullen.

Een voorbeeld: Amir (13)

Paul: "We zochten een pleeggezin voor Amir (niet zijn echte naam) een Nederlands-Turkse jongen van 13 jaar. Hij woonde op dat moment in een logeerhuis van Jeugdformaat. Eerst hebben we - zonder succes - de mogelijkheden binnen zijn familie en zijn directe netwerk (school, voetbal, vrienden, kennissen) onderzocht. Helaas was er ook geen opvang mogelijk bij een van onze huidige pleeggezinnen.

"Belangrijk in onze zoektocht is dat wij zoveel mogelijk proberen te voldoen aan de wensen van het kind en zijn ouders. Veiligheid gaat daarbij boven alles."

Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met Amir en zijn ouders over wat zij belangrijk vinden en wat hun voorkeuren zijn voor een pleeggezin. Amir gaf aan dat hij zijn school en het contact met zijn broertjes heel belangrijk voor hem zijn, deze bieden hem veiligheid. Het maakte hem niet uit of hij in een Nederlands of Turks-islamitisch gezin terecht kwam. Zijn ouders hebben hun voorkeur aangegeven voor een Turks gezin en als dit gezin er niet is, een praktiserend christelijk Nederlands gezin. Dit betekende dus dat voor hem op zoek zijn gegaan binnen een bepaalde reisafstand van zijn school en broertjes.

Van een prikbord in de kerk tot een oproep op Facebook

We hebben verschillende contacten benaderd van de plaatselijke scouting tot de gemeente. Van welzijnsorganisaties tot kerken. Afhankelijk van de organisatie kijken we wat het beste middel is om pleegouders voor te werven. Voor de scouting betekent dit een oproep in het nieuwsblad. In een kerk wordt er een flyer op een prikbord gehangen en wordt er in een dienst gesproken over pleegzorg. In een ander geval wordt er een tweet verspreid via Twitter of een (anonieme) oproep geplaatst op Facebook. Uiteindelijk is Amir door deze werving in een Nederlands pleeggezin terechtgekomen."

Paul Donkers Kindgericht werver Jeugdformaat
06 116 256 39 kgw@jeugdformaat.nl
Laura Julienne Kindgericht werver Jeugdformaat
06 295 473 43 kgw@jeugdformaat.nl