Mila zoekt een pleeggezin

Pleeggezin gezocht in Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg of Zoetermeer.

De ouders van Mila (2) kunnen vanwege persoonlijke problemen niet voor haar zorgen. Helaas is het voor haar ook niet mogelijk om bij familie of kennissen te wonen. Daarom zoeken wij voor Mila een pleeggezin waarin zij mag opgroeien. 

Mila is een heel sociaal, nieuwsgierig en veerkrachtig meisje. 

Ze vindt dieren heel leuk en ze houdt van spelen met water en modder. Binnen speelt ze graag met haar poppen en met de kinderwagen of gaat ze lekker knutselen en nieuwe dingen ontdekken. 

Wij zoeken voor Mila pleegouder(s) die:

- consequent zijn en veel regelmaat en structuur kunnen bieden. 
- (bij voorkeur) kinderen hebben in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
- een slaapkamer over hebben.
- open staan voor regelmatig contact met de moeder van Mila.
- wonen in Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg of Zoetermeer. 

Wil je meer weten over het opvangen van Mila? 

UPDATE: We hebben inmiddels flink wat reacties binnen op de oproep voor Mila. Super! We gaan de komende weken contact opnemen met iedereen. Dat betekent dat we nu even geen nieuwe reacties aan kunnen nemen. 

Wil je toch graag iets doen? Heel graag! We zijn altijd op zoek naar nieuwe pleeggezinnen voor kinderen zoals Mila. Abonneer je op onze mailinglijst voor oproepen of vraag meer informatie aan over pleegouder worden.  


Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.