Gezocht: Logeerplek voor in de vakantieperiode

Iedere zomer lopen we helaas tegen een probleem aan: in de vakantieperiode is er een flink tekort aan pleegouders. Omdat veel gezinnen op vakantie gaan, is slechts een klein aantal pleeggezinnen beschikbaar om pleegkinderen op te vangen. 

De oplossing? Wij zijn op zoek naar collega's die als pleegouder tijdens de zomervakantie voor minimaal 2 weken opvang willen bieden aan een pleegkind. 

Heb jij deze zomer tijd en ruimte om een pleegkind op te vangen? Vind je het geen probleem om in die periode 'stand-by' te staan? 

Kom naar de informatiebijeenkomst speciaal voor medewerkers van Jeugdformaat en JB West op woensdag 15 mei van 9.30 uur tot 11.00 uur op de Fleminglaan 16 in Rijswijk. 

Meld je aan via het onderstaande formulier.

Dat was in het verleden inderdaad zo, omdat het zou kunnen dat belangen door elkaar gaan lopen. Maar omdat de nood hoog is, en we hopen dat er juist onder onze medewerkers mensen zijn die iets willen betekenen, is dit voor de vakantieopvang nu wel mogelijk. Bij de screening wordt er nog steeds goed gekeken naar jouw situatie en of dit problemen kan geven.

Na de zomerperiode evalueren we met elkaar en kijken we of we het pleegouderschap voor medewerkers verder openstellen.

In de periode dat een kind(eren) geplaatst is word er ook (extra) begeleiding aangeboden vanuit Jeugdformaat. Bijvoorbeeld bij complex gedrag of wanneer er veel rond een kind moet gebeuren. Je staat er dus niet alleen voor!

Om het jou mogelijk maken te kunnen blijven werken, zijn er ook mogelijkheden voor opvang overdag.

Waarom deze oproep? Pleegzorgmatcher Johan vertelt meer. Onze collega Johan werkt op de afdeling Bemiddeling & Matching van Jeugdformaat. Hij maakt de match tussen pleegkinderen en het pleeggezin dat bij ze past. Johan merkt dat er met name in de zomervakantie, een tekort is aan pleegouders. Johan: “Doordat veel gezinnen in de zomer op vakantie gaan, is er slechts een klein aantal pleeggezinnen beschikbaar om pleegkinderen in de vakantieperiode op te vangen. Helaas komt het voor dat we geen pleegouders binnen de regio kunnen vinden. Een kind moet dan een deel van de vakantieperiode in een pleeggezin buiten de regio doorbrengen. Maar ook daar is een tekort aan pleegouders.” Met andere woorden; de nood is hoog. Alle hulp met het zoeken naar nieuwe pleegouders is welkom. Dus of het begrip pleegzorg nu helemaal nieuw voor je is of juist helemaal niet; we zijn blij met iedereen die iets kan betekenen. Neem vrijblijvend contact met ons op, dan kijken we samen wat er in jouw situatie mogelijk is.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.